lørdag 4. oktober 2008

DEN FØRSTE KVINNELIGE BISKOP I NORGE


Av Nils-Petter Enstad

Da Rosemarie Køhn ble utnevnt til biskop i Hamar i 1993, ble det omtalt som en stor, viktig og historisk begivenhet. I dag er Køhn pensjonert, men fire av de 11 biskopene i Den norske kirke er kvinner. Da kan det være greit å minne om at nesten 100 år før Køhn ble en kvinne utnevnt til en tilsvarende stilling i en annen kristen sammenheng i Norge. Det var den svenskfødte frelsesoffiseren Anette Andersson, som i 1898 ble divisjonssjef i Nordre divisjon i Frelsesarmeen, med hovedkvarter i Trondheim.

Anette Anderson var født i Stockholm i 1863, og ble frelsesoffiser i 1887. I mai 1894 ble hun overført til Norge, og resten av livet viet hun Frelsesarmeens arbeid her i landet. I de første fire årene i Norge var hun sjef for utdannelsen av nye frelsesoffiserer, et ansvar hun skulle få to ganger senere også.

”Biskop”
I 1898 ble hun sjef for Frelsesarmeens arbeid i Midt-Norge og Nord-Norge, opp til Troms. Hun ble dermed den første kvinne i en slik stilling i Norge. Men allerede i 1890 hadde hun som første kvinne i Norden hatt en slik stilling, i og med at hun den gang ble sjef for Centraldivisjonen i hjemlandet Sverige, det vil si området rundt Stockholm.
En divisjonssjef i Frelsesarmeen har både det åndelige og administrative ansvaret for Frelsesarmeens menighetsarbeid i sin divisjon. Divisjonssjefen har også det sjelesørgeriske ansvaret for medarbeiderne i menighetene. Som man ser, er dette de samme ansvarsområdene som en biskop i andre kirkesamfunn har.
Anette Anderson var sjef for de fleste av Frelsesarmeens seks divisjoner i Norge. To ganger hadde hun ansvaret for arbeidet i det som i dag heter Sentraldivisjonen, og som omfatter Oslo, Østfold og Akershus. Parallelt med dette ansvaret, var hun også rektor for Frelsesarmeens offisersutdannelse.
Fra 1919 til hun ble pensjonert med rang som oberst i 1923 reiste hun til en rekke av Frelsesarmeens misjonsfelter i Asia som utsending for Det internasjonale hovedkvarteret. I disse årene hadde hun et særlig tilsyn med de skandinaviske misjonsoffiserene i disse landene.

Myndig
Med sin korte, tette skikkelse kunne oberst Anette Anderson gi et nokså myndig inntrykk. Men som person var hun både varm og inkluderende. Som pensjonist startet hun, sammen med sin mangeårige assistent og medarbeider Adele Andersen, en liten forretning på Majorstua som het ”Utsalg for misjonen”. Overskuddet av denne driften gikk til et barnehjem som Frelsesarmeen hadde i Peking i Kina.
Anette Anderson døde 11. september 1947, 84 år gammel.

Ingen kommentarer: